Ni är välkomna på företagsbesök onsdagen den 26 april då TFK arrangerar ett besök på VA Gruppen i Trelleborg.
Företagsbesöket har ett maxantal på 20 besökare denna morgon, så det är först till kvarn att anmäla sig.
Frukost serveras 07.30 denna morgon och VA Gruppen finns på Transportvägen 9 i Trelleborg.

VA Gruppen är ett ledande VA bolag i södra Sverige som har skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov, och vars mål är att alltid säkra friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem.
Alla funktioner i företaget har byggts upp för detta ändamål. Utöver VA arbeten utförs anläggningsarbete, kabelförläggning, schaktfri förläggning med styrbar borrning, hyvling, vägunderhåll och dikning.
Man kan bland annat erbjuda tjänster som projektering, inmätningar, utsättningar, administration av TA-planer & grävanmälan, inventering av befintliga VA system, driftövervakning, läcksökning, drift- och tillsyn, ny- och ersättningsinstallationer samt jourservice.

Varmt välkomna!26 april 07:30-09:15

Antal platser
Obegränsat

Anmälningsavgift
Ingen

Besöksadress
Trelleborg


Webbplats utvecklad av Webtree AB.