Trelleborgs Företagarklubb (TFK) bildades 1980 och har idag över 200 medlemsföretag. Bland dessa finns såväl det stora börsbolaget som den lilla enskilda firman. TFK:s uppgift är att skapa ett lokalt nätverk av företagarekontakter, stimulera samarbete mellan företagen, skapa förståelse för näringslivsverksamhet samt att samarbeta med kommunen i näringslivsfrågor.

TFK verkar för ett bättre företagsklimat i Trelleborg och för att öka attraktionskraften av Trelleborg som företagsstad samt ett ökat handelsbyte mellan medlemsföretagen. TFK finns med i Paraplyet som 2013 bildades av fem olika företagarföreningar för att samordna större näringslivsfrågor i dialog med Trelleborgs kommun.

Medlemsavgiften i TFK är 700 kr/år.

Vårt Swish-nummer är 123 584 24 63.


TFK:s styrelse 2017

Ordförande
Peter Kronström
En Krona
0701-83 27 02
peter@krona.nu

Sekreterare
Johanna Liljegren
Nilpat AB
0731-57 89 69
johanna@nilpat.se

Kassör
Alexander Klein
Swedbank AB (publ)
0410-565 02
alexander.klein@swedbank.se

Ledamot
Alf Påhlsson
Teknik Sälj Syd
0705-54 45 00
alf.pahlsson@bredband.net

Ledamot
Patrik Lill
Addera IT AB
0410-73 60 01
patrik.lill@adderait.se

Ledamot
Ameli Rosenqvist
Gott Att Leva Syd AB
0761-00 01 88
ameli.rosenqvist@gottattleva.com

Suppleant
Lizen Johansson
SEB
0410-37 99 01
lizen.johansson@seb.se

Suppleant
Ronny Perdegard
Trelleborg Engineered Fabrics
0706-06 13 00
ronny.perdegard@trelleborg.com

Suppleant
Ingrid Magnusson
Inbima Kommunikation
070-835 09 92
ingrid@inbima.se

Webbplats utvecklad av Webtree AB.